Books — hermiene.net

"I'm so metal I piss mercury."

Back to Books

Du skal få et tegn: og andre science fiction noveller og noveletter i utvalg

Original title:
Isaac Asimov's Science Fiction Magazine
Translated title:
There Will Be a Sign: And Other Selected Science Fiction Short Stories and Novelettes
Original language:
English
Publication year:
1979
ISBN:
82-535-0341-5
Has read?
No
Images:
Back of Du skal få et tegn.Spine of Du skal få et tegn.Front of Du skal få et tegn.
Table of Contents:
[Toggle visibility]
 • INTRODUKSJON, av Isaac Asimov
 • DU SKAL FÅ ET TEGN, av John M. Ford
 • BURSDAGSSELSKAP, av Keith Laumer
 • PANIKK, av Stanley Schmidt
 • EN VAG NYANSE AV KIPNEY, av Nancy Kress
 • DET GJØR DE HVER GANG, av Cam Thornley
 • SANN KJÆRLIGHET, av Isaac Asimov
 • EN MORS HJERTE: EN SANN BJØRNEHISTORIE, av Lisa Tuttle
 • EN GYSELIG PURPURFLEKK, av Theresa Harned
 • TU FUS SMÅ STEINER, av Brian W. Aldiss
 • AFRIKANSK BLÅBLUES, av Paula Smith
 • BARBIE-MORDENE, av John Varley

Back to Books