Books — hermiene.net

"I have honestly endeavored not to laugh at the actions of men, nor to bemoan them, nor to abhor them, but to understand them."

Back to Books

Dommedag!: verdens undergang før og nå

Translated title:
Day of Judgement!: The End of the World Then and Now
Original language:
Norwegian (bokmål)
Publisher:
Humanist Forlag
Categories:
History and religion
Publication year:
2008
Original publication year:
2008
ISBN:
978-82-92-62248-3
Has read?
No
Images:
Back of Dommedag!.Spine of Dommedag!.Front of Dommedag!.
Table of Contents:
[Toggle visibility]
 • Asbjørn Dyrendal og Arnfinn Pettersen: Et forord til Dommedag
 • Terje Emberland: Drømmen om tusenårsriket
 • Asbjørn Dyrendal: Dommedagsbevegelser: Teori og empiri
 • Arne Bugge Amundsen: Dommedag på norsk: Fra Draumkvedet til Hauge
 • Geir Lie:Apokalyptikk på norsk: En presentasjon av tre hovedrepresentanter
 • Jan Ingar Thon: Antikrist: Et varsel om de siste tiders komme
 • Gunnar Danbolt: Dommedag i middelalderkunsten
 • Terje Emberland: Hva skjer når dommedag uteblir?
 • Jan S. Haugland: Jehovas vitner og dommedagsprofetier
 • Torkel Brekke: Dommedag i buddhismen
 • Asbjørn Dyrendal: Dommedag og kollektivt selvmord
 • Tarjei Rønnow: Moder Jord slår tilbake: Frykten for det økologiske sammenbrudd
 • Egil Asprem: Apokalypse 2012: Mayakalenderen, aliens, skjulte brorskap — og verdens snarlige undergang
 • Bidragsytere

Back to Books