Books — hermiene.net

"The reading of all good books is like a conversation with the finest men of past centuries."

Back to Books

Voldens epoke: og andre science fiction noveller og noveletter i utvalg

Original title:
Isaac Asimov's Science Fiction Magazine
Translated title:
The Epoch of Violence: And Other Selected Science Fiction Short Stories and Novelettes
Original language:
English
Publisher:
Nordisk Forlag AS
Publication year:
1980
ISBN:
82-535-0543-4
Has read?
No
Images:
Back of Voldens epoke.Spine of Voldens epoke.Front of Voldens epoke.
Table of Contents:
[Toggle visibility]
  • INTRODUKSJON, av Isaac Asimov
  • VOLDENS EPOKE, av Frederick Longbeard
  • AUTOMATEN, av Francis E. Izzo
  • ET FREMMED HJEM, av Lee Chisholm
  • KLOVNER I DUELL, av Barry Longyear
  • SIMULACRUM, av David J. Hand
  • FRA HEINLEIN OG HIT, av James Gunn
  • BEDRE ENN NABOEN, av Al Sarrantonio
  • DUCKWORTH OG DJINNEN, av Larry Eisenberg
  • I NYTT LYS, av Frederich Pohl

Back to Books