Books — hermiene.net

"When aren't they heavily armed?"

Back to Books

Zalt: dampherrenes planet

Translated title:
Zalt: Planet of the Steamlords
Authors:
Jon Bing (author) and Thore Hansen (illustrator)
Original language:
Norwegian (bokmål)
Publisher:
Damm
Categories:
Novel, science fiction and youth
Publication year:
1976
Original publication year:
1976
ISBN:
82-517-9055-7
Has read?
No
Images:
Back of Zalt.Spine of Zalt.Front of Zalt.
Table of Contents:
[Toggle visibility]

INNHOLD

 • Alexandria
 • Morgen ved Molto
 • Planeten med mavebeltet
 • Dampslottet Foxtrot
 • Capriccoso
 • Fanger på dampslottet
 • Begynnelsen til en plan
 • Økomaten på Tango
 • Planen
 • Lento
 • Landsbyen ved Molto
 • Planten fra Spumé
 • Karavanen fra Reel
 • Larghetto
 • Con Algrezza
 • Den langsomme revolusjonen

TILLEGG

 • Den gulltørste dampherren til Calypso
 • Gutten som laget Himmelbroen
 • Kort beskrivelse av planten fra Spumé
 • Utdrag av Alexandrias oppslagsverk om planeten Zalt

Back to Books