Books — hermiene.net

"Piety is not what the lessons bring to people, it's the mistakes they bring to the lessons."

Back to Books

Livsfilosofi: Et personlig bidrag om følelser og fornuft

Translated title:
Life Philosophy: A Personal Contribution About Feelings and Reason
Authors:
Arne Næss (author) and Per Ingvar Haukeland (co-author)
Language:
Norwegian
Original language:
Norwegian
Category:
Philosophy
Publisher series:
aktUell
Publication year:
2010
Original publication year:
1998
Has read?
No
Images:
Back of Livsfilosofi.Spine of Livsfilosofi.Front of Livsfilosofi.
Table of Contents:
[Toggle visibility]
  • Til leseren
  • Livet sett som et åpent landskap
  • Hvordan føler du deg selv og verden?
  • Om fantasi, forskning og lommeruskfornuft
  • Fornuft og følelse er ikke to ulike ting
  • En følelse for alt som er levende
  • Hvordan modner vårt følelsesliv?
  • Man kan bare lære det man føler noe for
  • Livskunst — å drive med små ting på en stor måte
  • Etterord ett år etter

Back to Books