Books — hermiene.net

"Narrowness of experience leads to narrowness of imagination."

Back to Books

Ka seie du?: en enkel innføring i stavangersk talespråk og lynne

Translated title:
What are You Saying?
Author:
Rolf Rosland (author)
Original language:
Norwegian (bokmål)
Publisher:
Sølvberg-gjengen
Categories:
Humor and language
Publication year:
1996
ISBN:
82-993536-1-0
Has read?
No
Images:
Back of Ka seie du?.Spine of Ka seie du?.Front of Ka seie du?.
Table of Contents:
[Toggle visibility]
 • Takk til
 • Innledning
 • Den historiske bakgrunn for Stavanger Bymål
 • Språksituasjonen i Stavanger
 • Syntaksen i Stavanger Bymål
 • Språklydenes beskaffenhet («Stammens hyl»)
 • Ord, uttrykk og vendinger i Stavanger Bymål
  • Ord av nasjonal opprinnelse
  • Ord av nedertysk, hollandsk og høytysk opprinnelse
  • Ord av engelsk, romansk og gresk opprinnelse
  • Ord fra sjømannsspråket
  • Uttrykk og vendinger
 • En sammenligni mellom dannet tale og "gadespråg"
 • Stavanger Bymål som litteratur og scene-språk
 • Stavanger-humor
 • Endel kjente stavangerfolks forhold til bymålet
  • Strøket
  • Erfaringenes tale
  • Hva med språk-situasjonen i dag?
  • Ein kjærligheds-erklæring te Stavanger-dialekten
 • Kilder

Back to Books