Books — hermiene.net

"The lawyers insisted."

Back to Books

Posisjonar 2012

Translated title:
Positions 2012
Authors:
Finn Øglænd (author) and Asbjørn Jensen (covers)
Original language:
Norwegian (nynorsk)
Publisher:
Wigestrand Forlag
Categories:
Anthology and poetry
Publication year:
2013
Original publication year:
2013
ISBN:
978-82-8140-148-8
Has read?
No
Images:
Back of Posisjonar 2012.Spine of Posisjonar 2012.Front of Posisjonar 2012.
Table of Contents:
[Toggle visibility]
 • Du er naken i tankane mine
 • Eg ligg stille og øver på min eigen gravitasjon
 • Eg tilbyr deg horisonten på eit skeivt fat
 • Ny dag, himmelen rivnar
 • La orda brenne ut
 • Dei døde i rader
 • Vi ventar på at fuglane igjen skal bli levande
 • Himmelen er ikkje her lenger
 • Dei grå kveldane liknar seg sjølv
 • Dikt i desember
 • Ein mann sakna
 • Det er eit faktum
 • Røyndommen rører ved tinga
 • Eg ser meg sjølv som eit avtrykk
 • Eg er ei augneblinkens bielv
 • Vinden rører seg lett
 • Eg pynta meg til ingenting
 • Vi søv redde med tusen augo mot oss
 • Falle til ro, som eit blad
 • Ho ville berre falle
 • Fuglen flyg
 • Vi lengtar etter å gå på varm, våt brustein
 • Hausten er nesten over nå
 • Eg høyrer ei sær kviskring
 • Den gamle faunen
 • Dei einsame sjelene
 • Eg reiser i mørkret
 • Når du ventar på at dørene skal opne seg
 • Furua blir eldre inne i furua
 • Månen var full i går
 • Kvinne i kvit kåpe
 • Vi kunne sjå på skyene
 • Eg skulle ha drukke denne mørke vinen
 • Kor våren herjar
 • Alt brenn, og det er kjærleik
 • Du er det tilfeldige mennesket
 • Eg er ein luftperson
 • Mi forvridne røyst
 • Men vi skal drikke øl frå velfylte glas
 • Du skal ikkje lenger vere eit innramma ikon
 • Kjærleik finst kanskje berre som øm prostitusjon
 • Instruksjonar om korleis ein skal studere vinden
 • Eg har ingenting å seie
 • Argskapens engel
 • I forstadene syng dei schizofrene vakre songar

Back to Books